DUYURULAR

İSTANBUL ECZACILIK ZİRVESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ...


İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ekim 2017’de İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Eczacılık Zirvesi ile ilgili olarak Eczacı Dergisi’ni ofisinde kabul etti. Memişoğlu, zirvenin bu yıl birlikte Ekim ayı sonuna doğru 2 gün şeklinde yapılmasının planlandığını belirtti. Memişoğlu ayrıca zirveyi geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi. Devamı için tıklayınız.


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ nün ev sahipliğinde, 14- 15 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Eczacılık Zirvesi Çalışmaları başladı. Zirveye hazırlık olarak belirlenen konu başlıkları altında çalıştaylar yapılıyor.Devamı için tıklayınız.


 

 
 
 
DAVET
 

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün Ev Sahipliğinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Kurum yetkilileri ile İstanbul Eczacıları Buluşuyor!

Değerli Eczacılar,

Eczacılığın halk sağlığını birinci dereceden ilgilendiren bir meslek dalı olması nedeniyle, eczacıların halk için neler yaptıklarını ve yapabileceklerinin anlatılacağı, mesleki sorunların tartışılabileceği, meslekteki ilerlemeleri ve gelecekte yapılması gerekenlerin konuşulabileceği  ve aynı zamanda hizmet alanı genişleyen eczacılık uygulamalarından akılcı ilaç kullanımına, sağlık meslekleri arasında iletişimden eczacının fitoterapi danışmanlığına kadar birçok konuda tartışma imkanı bulabileceğimiz “İstanbul Eczacılık Zirvesi” 14 - 15  Ekim  2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sundukları eczacılık ve sağlık hizmetleri ile İstanbul’da sayıları beş bini aşan serbest eczacılar, sağlık sisteminin önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Serbest eczacılar, hasta odaklı bir ilaç danışmanı ve aynı zamanda halkın sağlık okuryazarlığına önemli katkıları olan halkın en yakın ve güvenilir sağlık danışmanıdır.

Eczacılık hizmetlerinden çok sayıda insanın yararlanıyor olması nedeniyle, serbest eczaneler halk sağlığını geliştirme açısından önemli görevler üstlenmektedir.

“İstanbul Eczacılık Zirvesi”nin ilimizdeki serbest eczacıların sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerinin yanı sıra mesleki deneyimlerinin, çalışma koşullarının ve mesleki tutumlarının belirlenmesi ve bazı değerlendirmelerin yapılması açısından  faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Eczacılığın değişen ve gelişen yönlerini tartışacağımız “İstanbul Eczacılık Zirvesi”nde siz
değerli eczacıları aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
İstanbul İl Sağlık Müdürü

 
 
 
İstanbul Eczacılık Zirvesi / 14-15 Ekim 2017 / Osmanlı Arşivi Kongre Merkezi / İstanbul